Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Văn bản pháp quy khác
Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC 2017
Quy tắc tố tụng trọng tài mới do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) mới ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 01/3/2017 thay thế Quy tắc cũ năm 2012, trong đó có 03 nội dung hoàn toàn mới là Tranh chấp từ nhiều hợp đồng, Gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ tranh chấp và Thủ tục rút gọn. Toàn bộ nội dung Quy tắc theo tài liệu đính kèm.
Tài liệu đính kèm: