Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Diễn đàn pháp luật
Hợp tác quốc tế thông qua Hiệp hội góp phần phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam


Dự thảo Luật về Hội đang được thảo luận sôi nổi tại Quốc hội. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là dự thảo quy định các Hội không được liên kết, không nhận tài trợ nước ngoài.Trong khi có những ý kiến, chủ yếu từ các đại biểu đến từ các cơ quan bảo vệ pháp luật cho rằng quy định này nhằm ngăn ngừa các nguy cơ từ bên ngoài gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước thì cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng quy định này không phù hợp với xu thế hội nhập phát triển hiện nay, không phù hợp với chủ trương của Đảng trong quan hệ ngoài giao, đặc biệt là sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới những hội nghề nghiệp chuyên môn, ví dụ như trong lĩnh vực y tế, nhân đạo, kinh doanh bảo hiểm...

Chẳng hạn như nhờ có sự tài trợ của quốc tế thông qua Hội tim mạch mà rất nhiều  bác sĩ tim mạch của Việt Nam đã có điều kiện tham gia các khóa học về chuyên môn nghiệp vụ, các hội thảo quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam cũng là kênh quan trọng để nhận viện trợ nhân đạo từ các Hội chữ thập đó, Trăng lưỡi liềm đỏ và các tổ chức hoạt động nhân đạo trên thế giới mỗi khi có thiên tai, thảm họa xảy ra.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước có hạn, việc tài trợ của quốc tế thông qua các hội nghề nghiệp vì mục đích ích nước lợi nhà lại càng không thể thiếu được.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam là hội nghề nghiệp tập hợp các thành viên của nó là các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.  Hoạt động kinh doanh bảo hiểm luôn luôn đi kèm với việc phân tán rủi ro sang các thị trường tái bảo hiểm quốc tế nên nó có sự liên thông quốc tế rất cao. Chính vì vậy mà từ rất sớm các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đã được thị trường bảo hiểm quốc tế quan tâm và nhiều công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm quốc tế có uy tín đã có các hoạt động tài trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Nhiều cán bộ làm công tác bảo hiểm tham gia các khóa đào tạo này đã  trở thành các chuyên gia đầu ngành, những nhà quản trị doanh nghiệp có uy tín và có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay.

Kể từ khi Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam được thành lập, việc hợp tác quốc tế giữa các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam có xu hướng thông qua một đầu mối là Hiệp hội bảo hiểm. Đây là một xu hướng phù hợp.

Một trong những ví dụ tiêu biểu của nó là sự hợp tác tốt đẹp giữa Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và Hiệp hội Bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật Bản.  Trong nhiều năm qua, thông qua sự hợp tác này, nhiều cán bộ, chuyên gia đang làm việc tại các doanh nghiệp bảo hiểm là thành viên của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã được cử đi đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tại cơ sở đào tạo của Hiệp hội bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật Bản với sự tài trợ của phía bạn. Ngoài ra, Hiệp hội Bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản còn thường xuyên cử các chuyên gia của họ đến Việt Nam, thông qua Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam để mở các hội thảo đào tạo nâng cao về nghiệp vụ cho thị trường bảo hiểm Việt Nam cũng như chia sẻ kinh nghiệm với cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành là Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm về những vấn đề có liên quan nhằm mở rộng và phát triển thị trường bảo hiểm. 

Tóm lại, các hoạt động nói trên là hết sức cần thiết đối với một Hội nghề nghiệp như Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Luật về Hội nên tránh có những quy định cứng nhắc, tránh tình trạng không quản được thì cấm, đi ngược lại chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước và hạn chế các cơ hội phát triển thông qua hợp tác quốc tế của các tổ chức nghề nghiệp trong nước như Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Hà Vũ Hiển

Phó TGĐ Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine