Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Diễn đàn pháp luật
Hội thảo đánh giá tình hình thực thi Luật cạnh tranh


Ngày 04/11/2016, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương đã tổ chức “Hội thảo đánh giá tình hình thực thi Luật cạnh tranh Việt Nam và định hướng hoàn thiện”. Hội thảo đã nghe báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Luật cạnh tranh trong hơn 10 năm qua, nhìn nhận những tồn tại có trong Luật và những kiến nghị sửa đổi. 


Báo cáo đã nhìn nhận Luật cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đáp ứng được cơ bản yêu cầu xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp. Tuy nhiên thực tế nhiều năm qua, số vụ việc đưa ra điều tra và ra quyết định xử lý còn ít. Một số ý kiến cho rằng Luật cạnh tranh nếu sửa đổi có thể nên bỏ hẳn việc kiểm soát những hành vi cạnh tranh không lành mạnh đang xảy ra rất nhiều và vụn vặt hiện nay như quảng cáo, nói xấu... nên để tòa án giải quyết và cũng đã được nêu ở các Luật chuyên ngành. Ngoài ra cũng có ý kiến đề nghị Hội đồng cạnh tranh cần có các thành viên chuyên nghiệp hơn, tăng cường các thành viên là chuyên gia.

Hoàng Duy