Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Diễn đàn pháp luật
Hội thảo Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP về đầu tư


Ngày 27/10/2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp cùng với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn "Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP về đầu tư - Kết quả rà soát và đề xuất hoàn thiện pháp luật từ góc độ lợi ích doanh nghiệp".Tại hội thảo, Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI, đã trình bày kết quả sơ bộ của báo cáo rà soát. Nhìn chung pháp luật Việt Nam hiện tại về cơ bản được đánh giá là tương thích với các cam kết TPP về đầu tư. Nhóm rà soát nhìn nhận các quy định của pháp luật cả từ trung ương tới địa phương cơ bản tạo điều kiện tương ứng với cam kết, không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư đến từ các nước trong khối TPP. Còn một số nội dung chưa tương thích cũng được nhóm rà soát phát hiện và nêu ra để cùng thảo luận như vấn đề bồi thường khi tài sản của nhà đầu tư bị trưng thu, trưng dụng.

Hoàng Duy