Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Diễn đàn pháp luật
Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73


Cục quản lý, Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73 đối với khối các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (ngày 13/10 tại Hà Nội), khối các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (ngày 17/10 tại TP. Hồ Chí Minh). Chủ trì hội thảo - Lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm hoan nghênh sự tham gia đóng góp tích cực của các doanh nghiệp bảo hiểm. 


Một số ý kiến mà doanh nghiệp bảo hiểm quan tâm được thảo luận hết sức sôi nổi như: vấn đề bán bảo hiểm qua kênh môi giới, xem xét yêu cầu khách hàng phải kê khai trực tiếp trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn về giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, làm rõ cơ cấu của hệ thống kiểm soát nội bộ, vấn đề giảm phí khi bán trực tiếp, vấn đề về chuyên gia tính toán, hoa hồng đại lý một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ…

Hoàng Duy