Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Sản phẩm Bảo hiểm Phi nhân thọ
MIC ra mắt sản phẩm bảo hiểm “ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khám chữa bệnh trong quân y”


Ngày 31/08/2016, Ban Phát triển sản phẩm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã nghiên cứu và triển khai ban hành sản phẩm “Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khám chữa bệnh trong quân y”.Xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường, yêu cầu của đối tác và quy định của Pháp luật về việc bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khám chữa bệnh theo Nghị định 102/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2011. Ngày 31/08/2016, Ban Phát triển sản phẩm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã nghiên cứu và triển khai ban hành sản phẩm “Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khám chữa bệnh trong quân y”.

Đối tượng bảo hiểm là cá nhân hoặc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh thuộc quản lý của Bộ Quốc Phòng được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (gọi là Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh). Người hành nghề khám bệnh được bảo hiểm gồm: Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền. Người tham gia bảo hiểm nghề nghiệp khám chữa bệnh trong quân y tại MIC sẽ được MIC bồi thường đối vớicác khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại Người được bảo hiểm do hoặc được coi là gây ra do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra bởi lỗi sơ suất, bất cẩn hoặc thiếu sót nào của “Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” gây ra cho người bệnh xảy ra trong thời hạn bảo hiểm. Với mức phí bảo hiểm linh hoạt từ 1% đến 1,5% theo tổng hạn mức trách nhiệm bảo hiểm từ 1 tỷ đến 5 tỷ đồng và hạn mức trách nhiệm từng vụ từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng/vụ, thời hạn bảo hiểm 1 năm. Phí bảo hiểm áp dụng theo từng tuyến phường, xã, thành phố, trung ương.

Hiền Anh