Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Giới thiệu về Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)
Ông Phan Kim Bằng:  Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH KHỐI NHÂN THỌ

Bà Thân Hiền Anh

Phó Chủ tịch

Bà Lê Hương Ly

Ủy viên

Bà Trịnh Bích Ngọc

Ủy viên

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên

Nguyễn Thị Minh Yến

Ủy viên

Bà Nguyễn Hương Thu

Ủy viên

Ông Trần Thanh Tú

Ủy viên

BAN CHẤP HÀNH KHỐI PHI NHÂN THỌ

Ông Ngô Việt Trung

Phó Chủ tịch

Ông Trần Vĩnh Đức

Phó Chủ tịch

Ông Đào Nam Hải

Ủy viên

Ông Trần Phan Việt Hải

Ủy viên

Ông Bùi Xuân Thu

Ủy viên

Ông Phạm Công Tứ

Ủy viên

Bà Phạm Thị Kim Anh

Ủy viên