Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Ban Chấp hành Khối Phi nhân thọ
Nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Ngô Việt Trung

Phó Chủ tịch

2

Ông Trần Vĩnh Đức

Phó Chủ tịch

3

Ông Đào Nam Hải

Ủy viên

4

Ông Trần Phan Việt Hải

Ủy viên

5

Ông Bùi Xuân Thu

Ủy viên

6

Ông Phạm Công Tứ

Ủy viên

7

Bà Phạm Thị Kim Anh

Ủy viên