Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Ban Chấp hành Khối Nhân thọ
Nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Thân Hiền Anh

Phó Chủ tịch

2

Bà Lê Hương Ly

Ủy viên

3

Bà Trịnh Bích Ngọc

Ủy viên

4

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên

5

Ông Vũ Hoàng Tân

Ủy viên

6

Bà Nguyễn Hương Thu

Ủy viên

7

Ông Trần Thanh Tú

Ủy viên