Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tiêu điểm tháng
Phấn khởi thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2016 ngay từ năm đầu tiên giai đoạn 2 (2016 – 2020) nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011


Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã thành công tốt đẹp. Các văn kiện của Đảng thể hiện sự đổi mới tạo điều kiện cho nền kinh tế xã hội Việt Nam phát triển phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Năm 2016, các tổ chức kinh tế và chuyên gia kinh tế quốc tế đã có nhiều nhận định Việt Nam sẽ tăng trưởng GDP trên 6,8% và là nước có tốc độ tăng cao nhất trong khối Đông Á.Phùng Đắc Lộc - Tổng Thư ký HHBHVN

Năm 2016, Hiệp định tự do thương mại Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực, Hiệp định TPP sẽ được 12 nước tham gia phê chuẩn là động lực để Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài khi hàng hóa xuất xứ Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu vào các nước tham gia ký kết hiệp định với Việt Nam.

Năm 2016 sẽ có nhiều nghị quyết, văn bản pháp quy được ban hành để cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển các thành phần kinh tế trong đó kinh tế tư nhân được xếp vào vị trí quan trọng. Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2016 tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm tàu thuyền và thuyền viên đánh bắt hải sản xa bờ theo NĐ 67, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cùng với việc thực hiện văn bản hợp tác giữa Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm với Cục Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thị trường đang chờ đón để triển khai chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sửa đổi, bổ sung) cùng với sự hợp tác giữa Cục  Quản lý, Giám sát bảo hiểm (QLGSBH), Cục Cảnh sát giao thông, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) để phát triển bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nói riêng và bảo hiểm xe cơ giới nói chung khi tốc độ tăng trưởng xe ô tô (mua sắm thêm) ngày càng tăng với dự báo 2025, Việt Nam sẽ có tới 7 triệu ô tô. Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) sẽ thực hiện NĐ 119 (có hiệu lực từ 10/2/2016) và TT về bảo hiểm bắt buộc công trình xây dựng, trách nhiệm nhà tư vấn khảo sát thiết kế, tai nạn người lao động trong công trình xây dựng. Cục QLGSBH sẽ cùng với HHBHVN và các DNBH nghiên cứu triển khai các sản phẩm bảo hiểm trong giai đoạn tới. Bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm sức khỏe (hợp đồng mẫu), bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (theo luật đầu tư, đây là 1 điều kiện kinh doanh cần thiết đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ để đảm bảo khả năng bồi thường cho khách hàng khi rủi ro xảy ra) như: nghề khám chữa bệnh, kế toán, kiểm toán, luật sư, tư vấn, môi giới,…

Cục QLGSBH đang triển khai lấy ý kiến HHBHVN, DNBH để xây dựng NĐ hướng dẫn thực hiện luật kinh doanh bảo hiểm và NĐ Quy định chế độ tài chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên tinh thần cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, phù hợp và đồng bộ với luật và các văn bản  pháp quy hiện hành.

Các DNBH nghiên cứu triển khai thực hiện Bộ luật dân sự (về giao kết), Bộ luật hình sự (về tội doanh gian lận trong kinh doanh bảo hiểm), Bộ luật hàng hải (về các nội dung liên quan đến bảo hiểm tàu và hàng hóa chuyên trở) để phát huy những tích cực của văn bản pháp luật mang lại đồng thời cần chỉnh lý sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung thuật ngữ chung trong quy tắc, điều khoản, điều kiện bảo hiểm, giấy yêu cầu bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm.

Các ban nghiệp vụ bán chuyên trách của HHBHVN cùng nhau dịch thuật quy tắc, điều khoản, điều kiện bảo hiểm, đơn bảo hiểm sử dụng của các tổ chức bảo hiểm nước ngoài đang thông dụng trên thị trường bảo hiểm Việt Nam để bản dịch chuẩn được công nhận và áp dụng rộng rãi trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các cơ quan xử lý tranh chấp.

Các DNBH nhân thọ, phi nhân thọ cần nghiên cứu cải tiến các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe khi chi phí điều trị được Bộ y tế tăng cao để tránh lỗ, đảm bảo thực hiện cam kết với khách hàng và có sức cạnh tranh phục vụ nhu cầu khác nhau của các đối tượng khách hàng tham gia bảo hiểm.

Các DNBH nhân thọ phấn khởi khi nhận được công văn trả lời số 667 ngày 28/1/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện QĐ 35 gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính Phủ - Hoàng Trung Hải chỉ đạo: “Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, Cơ quan liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính  phủ tại công văn số 9854 ngày 25/11/2015 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời xem xét, xử lý kiến nghị của HHBHVN tại công văn nêu trên (06/HHBH/2016 ngày 14/1/2016) đảm bảo giữ hoạt động bình thường của các DNBH”. Như vậy hết thời gian chuyển tiếp 90 ngày từ 15/1/2015, các DNBH tiếp tục triển khai bán các sản phẩm bảo hiểm của mình mặc dù chưa đăng ký thành công với Cục Quản lý cạnh tranh và tiếp tục chờ kết luận xử lý của các Bộ và cơ quan liên quan.

Các DNBH Nhân thọ tiếp tục chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung và phát triển sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỉ trọng lần lượt 43%, 44% doanh thu khai thác mới, sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện mang tính cạnh tranh với bảo hiểm hưu trí bổ sung của bảo hiểm xã hội chuẩn bị ban hành, cùng các sản phẩm bảo hiểm khác để đáp ứng nhu cầu bảo hiểm tốt hơn cho các đối tượng khách hàng khác nhau về thu nhập, tính chất thu nhập mùa vụ, mục đích sử dụng tiền bảo hiểm và rủi ro cần được bảo vệ.

Các ban nghiệp vụ bán chuyên trách khối nhân thọ của HHBHVN triển khai nghiên cứu tiêu chuẩn đạo đức đại lý bảo hiểm (sửa đổi, bổ sung để rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện) điều kiện chung quản lý đại lý bảo hiểm là nhân viên ngân hàng và các tổ chức tín dụng áp dụng khi ký kết hợp đồng đại lý với các tổ chức này, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin cảnh báo rủi ro và phòng chống trục lợi bảo hiểm, gian lận bảo hiểm, lành mạnh thị trường bảo hiểm Nhân thọ.

Năm 2016 mở đầu cho giai đoạn 2 (2016 – 2020), thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Năm 2016 có nhiều công việc phải làm, nhiều khó khăn, thách thức cùng nhiều cơ hội đến với thị trường bảo hiểm và từng DNBH. Bộ Tài chính đã đồng ý chủ trương tổng kết kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm 2011 – 2015 và khen thưởng các tập thể DNBH, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời HHBHVN phát động phong trào lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015.

Tăng trưởng, đổi mới, an toàn, hiệu quả là mục tiêu phát triển của nhiều DNBH. Hi vọng năm 2016 sẽ có nhiều DNBH được khen thưởng và hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh doanh.