Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Các quy chế hoạt động
Quyết định số 2764/QĐ-BTC về việc chấp thuận doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản
Nội dung Quyết định theo tài liệu đính kèm
Tài liệu đính kèm: