Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Các tin tức khác
Họp Ban Quản lý dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”


Ngày 4/07/2014, Ban Quản lý dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới” đã họp tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện dự án và kết thúc nhiệm vụ của Ban quản lý dự án. Đến nay, hệ thống đã được xây dựng thành công và đi vào hoạt động hiệu quả. Các phân hệ của hệ thống đã đáp ứng được yêu cầu sử dụng và đưa ra được những báo cáo phản ánh trung thực thị trường bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn một số DNBH chưa tuân thủ việc cập nhật dữ liệu hoặc cập nhật dữ liệu không đầy đủ, kịp thời vào hệ thống cơ sở dữ liệu nói trên.


Sắp tới Bộ Tài chính sẽ ban hành quy chế phân quyền và sử dụng cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới làm căn cứ xử phạt các vi phạm theo quy định tại Nghị định 103, Thông tư 126, Thông tư 151. Bộ Tài chính và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra các DNBH thực hiện quy chế trên.

Hồng Thúy