Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Các tin tức khác
Họp Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các Tiểu ban trong Quỹ Bảo hiểm xe giới 6 tháng đầu năm 2014


Ngày 7/7/2014 Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ bảo hiểm xe cơ giới tiến hành họp sơ kết hoạt động Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới 6 tháng đầu năm 2014 dưới sự chủ tọa của Ông Phùng Đắc Lộc –  thành viên Hội đồng Quỹ, trưởng ban điều hành Quỹ.


Cuộc họp đã nghe báo cáo sơ kết hoạt động Quỹ bảo hiểm xe cơ giới 6 tháng đầu năm, tình hình thu và sử dụng Quỹ, thực hiện Kế hoạch sử dụng Quỹ 6 tháng cuối năm 2014.

Trong 6 tháng đầu năm Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã triển khai được các công việc theo Kế hoạch sử dụng Quỹ năm 2014 đề ra như:

- Công tác tuyên truyền giáo dục: Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới 6 tháng đầu năm đã triển khai công tác tuyên truyền tích cực đã ký hợp đồng tuyên truyền tin bài đăng trên các báo: Thời báo tài chính, Giao thông vận tải, Tạp chí vận tải, Website của Cục Cảnh sát giao thông để tuyên truyền về Bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới. Ký hợp đồng xây dựng phóng sự tuyên truyền về phòng chống trục lợi bảo hiểm với Cục Cảnh sát giao thông, Ký hợp đồng với Công ty Truyền thông Minh Phát: Xây dựng chương trình tọa đàm trên truyền hình về bồi thường, giám định, thủ tục hồ sơ giải quyết bồi thường của Bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới. Tổ chức thành công chương trình khảo sát học tập kinh nghiệm bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới tại Úc gồm các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ tham dự.

- Công trình Đề phòng hạn chế tổn thất: Đầu tư tài trợ cho các công trình Đề phòng hạn chế tổn thất năm 2014: đã khảo sát  8 công trình (và 2 công trình dự phòng), có quyết định tài trợ và ký hợp đồng tài trợ cho 5 công trình: Lai Châu, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Giang, còn 3 công trình: Lào Cai, Lạng Sơn, Sóc Trăng hiện tại đang chờ hoàn thiện hồ sơ ban đầu.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giớí: Trong 6 tháng đầu năm 2014 Quỹ BHXCG thực hiện xong việc nghiệm thu bàn giao đào tạo thêm người sử dụng của Cục bảo hiểm, lập báo cáo tổng kết dự án trình Chủ đầu tư và Bộ Tài chính. Dự thảo Quy chế phân quyền và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu để Cục bảo hiểm ban hành tạo cơ sở pháp lý cho việc tuân thủ vận hành và xử lý vi phạm. Ban Quản lý dự án đã họp tổng kết và kết thúc dự án.

- Hỗ trợ nhân đạo: Trong 6 tháng đầu năm đã tích cực giải quyết các vụ hồ sơ gửi về tuy nhiên số vụ được hỗ trợ không nhiều, trong 11 bộ hồ sơ chỉ giải quyết được 02 trường hợp.

- Hỗ trợ cho công an: Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trích kinh phí 2.000.000.000 đồng cho lực lượng Công an, số tiền hỗ trợ được chuyển về tài khoản của Tổng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội thuộc Tổng Cục VII – Cục Chính trị Hậu Cần.

- Chi cho hoạt động của Vinabai: Qũy Bảo hiểm xe cơ giới đã ra Quyết định chi 500.000.000 ( Năm trăm triệu đồng) cho hoạt động của Vinabai.

Trong 6 tháng cuối năm Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo của Kế hoạch sử dụng Quỹ, khắc phục những công việc còn tồn tại và hòan thành tốt các công việc chưa triển khai đem lại hiệu qủa cao cho hoạt động Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.

Hoàng Yên