Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Sản phẩm Bảo hiểm Phi nhân thọ
MIC ra mắt sản phẩm bảo hiểm thẻ thanh toán


Nhằm đảm bảo an toàn và mang lại sự an tâm cho chủ thẻ khi thực hiện giao dịch rút tiền mặt tại tất cả các máy ATM trên lãnh thổ Việt Nam, cũng như trong quá trình sử dụng và thực hiện giao dịch qua các loại thẻ ngân hàng, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã triển khai dịch vụ Bảo hiểm thẻ thanh toán.


Bảo hiểm rút tiền từ ATM

Đối tượng bảo hiểm là các cá nhân có thẻ tài khoản ngân hàng (thẻ ATM, thẻ Ghi nợ, thẻ Tín dụng) còn hiệu lực không nằm trong nợ quá hạn, bị thu hồi. MIC sẽ bồi thường cho Chủ thẻ số tiền mà Chủ thẻ rút ra từ bất kỳ máy ATM nào trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bằng Thẻ của Ngân hàng có tên trong Hợp đồng bảo hiểm đối với vụ cướp xảy ra trong vòng 15 phút kể từ thời điểm rút tiền và trong thời hạn bảo hiểm. Ngoài ra, MIC còn bồi thường cho Chủ thẻ các chi phí cấp cứu và y tế hợp lý phát sinh do vụ cướp được bảo hiểm theo phạm vi bảo hiểm.

Bảo hiểm giao dịch gian lận thẻ

Trong trường hợp, nếu Thẻ của Chủ thẻ bị thất lạc hoặc bị mất cắp, Chủ thẻ sẽ được bồi hoàn các chi phí bị tính trái phép mà Chủ thẻ phải chịu trách nhiệm cho thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp, tối đa trong vòng 12h trước và sau lần báo cáo đầu tiên của Chủ thẻ về sự việc với Ngân hàng.

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc tổn thất có thể bồi thường liên quan đến Thẻ thanh toán, Chủ thẻ cần thông báo ngay cho Công an, MIC, Ngân hàng trong vòng 24h kể từ khi xảy ra tổn thất. MIC sẽ thanh toán bồi thường cho Chủ thẻ trong vòng 15 ngày sau khi nhận được đầy đủ các chứng từ yêu cầu hợp lệ. Số tiền bảo hiểm bồi thường tối đa trong vòng 1 năm cho Chủ thẻ rút tiền từ ATM từ 9 triệu đồng đến 45 triệu đồng, bồi thường bảo hiểm giao dịch gian lận thẻ từ 15 triệu đồng đến 50 triệu đồng và bồi thường bảo hiểm thương tật thân thể từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng/vụ cho cả thời hạn bảo hiểm.