Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Các tin tức khác
Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Australia


Thực hiện chương trình hoạt động của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới năm 2014, Hội đồng Quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm: Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm – Bộ Tài Chính và lãnh đạo Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã khảo sát học tập kinh nghiệm Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại Australia từ ngày 15/3 đến ngày 21/3/2014.


Đoàn đã khảo sát: số lượng phương tiện tham gia bảo hiểm, doanh thu, bồi thường, hiệu quả học tập kinh nghiệm về ngăn ngừa tình trạng trục lợi bảo hiểm và các biện pháp xử lý, phòng ngừa tình trạng bán bảo hiểm qua đại lý, môi giới và kênh khác, tổ chức tiếp nhận thông tin tai nạn, xử lý hiện trường tai nạn, giám định, bồi thường, chính sách chăm sóc khách hàng và hệ thống Cơ sở dữ liệu của các DNBH. Được biết, Australia có 23,4 triệu người, trong đó có tới 15,3 triệu phương tiện giao thông được đăng ký. Năm 2013 có 1.193 người chết vì tai nạn giao thông (năm trước là 1299 người). Tại Australia, mỗi Bang, vùng lãnh thổ có một cơ chế khác nhau về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, có nơi dựa trên lỗi vi phạm, có nơi không dựa trên lỗi vi phạm, có nơi bán đại trà và có nơi tùy từng doanh nghiệp bảo hiểm. Tất cả được quản lý bởi quy định và pháp luật khác nhau của từng tiểu Bang.

Tại trung tâm nghiên cứu đào tạo giám định và thử nghiệm an toàn xe của tập đoàn bảo hiểm IAG, Đoàn công tác đã tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm đồng thời được giới thiệu về cách xác định nhân công, linh kiện dự phòng cần thiết trong mỗi lần sữa chữa, số lần sơn xe sau sửa chữa, đào tạo nhân viên giám định.                                                                                                                                                                                      

Hoàng Yên