Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Nghị định
Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 103 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới


Nghị định 214 đã quy định lại mức đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới xuống còn 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.


Nội dung Nghị định theo file đính kèm.
Tài liệu đính kèm: