Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Dự thảo các văn bản pháp quy
Dự thảo Thông tư về bảo hiểm hưu trí tự nguyện
Nội dung dự thảo như trong tài liệu đính kèm, các góp ý về dự thảo, vui lòng gửi về Hiệp hội theo địa chỉ khuchoangduy@gmail.com
Tài liệu đính kèm: