Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Văn bản pháp quy khác
Tổng hợp các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổng hợp các văn bản pháp quy đang có hiệu lực đến cuối năm 2012. (Do tài liệu dung lượng lớn trên 20MB nên việc download sẽ mất khoảng vài phút)
Tài liệu đính kèm: