Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Các tin tức khác
Họp Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe giới 6 tháng đầu năm 2012.


Ngày 20/7/2012, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 tại Đà Lạt. Ngoài các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ có đại diện lãnh đạo của 4 Doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn và đóng góp tích cực vào hoạt động Quỹ (PTI, MIC, BIC, ABIC). Đặc biệt tham dự kỳ họp có Ông Trịnh Thanh Hoan – Cục Trưởng Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm – Bộ Tài Chính.


Hội nghị đã nghe báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, thông qua thiết kế chi tiết dự án xây dựng cơ sở dữ liệu BH BBTNDS chủ xe cơ giới, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012. Hội nghị nhất trí và đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban điều hành Quỹ cùng các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thực hiện các nội dung chương trình hoạt động của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới 6 tháng đầu năm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch sử dụng Quỹ đề ra. Tuy nhiên các công việc còn đang triển khai cần tiếp tục đẩy mạnh để hoàn thành đúng kế hoạch của năm 2012.

Hoàng Yên