Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tuyên truyền, giáo dục về ATGT và Bảo hiểm BB TNDS chủ XCG
Hội nghị Tổng kết, đánh giá 3 năm thực hiện chế độ Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới


Tháng 10/2011, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam- Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã tổ chức tổng kết đánh giá 3 năm thực hiện  NĐ 103 tại 3 địa điểm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.


Tham dự Hội nghị tổng kết có các đại diện của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính, Cục Cảnh sát Giao thông đường Bộ, đường Sắt, Vụ Kinh tế tổng hợp - Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ Pháp chế - Văn phòng Chính phủ, Vụ Vận tải – Bộ Giao thông Vận tải, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các Doanh nghiệp Bảo hiểm, Hiệp hội Vận tải và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải địa phương.

Hội nghị đã đánh giá lại các hoạt động của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới sau 3 năm thực hiện Nghị định 103, điểm lại các phóng sự về hoạt động tuyên truyền và đầu tư các công trình đề phòng hạn chế tổn thất. Tại Hội nghị, tất cả các đại biểu đã phát biểu đóng góp ý kiến và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Ngọc Châm