Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin Hiệp hội
Hội thảo “Trao đổi các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư 329/2016/TT-BTC”


Ngày 19/9/2017, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo “trao đổi các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng”. 


Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn 4 nội dung chính: Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường; việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính; Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng/phó phòng/ban nghiệp vụ bảo hiểm tài sản – kỹ thuật của các doanh nghiệp bảo hiểm. Các vướng mắc doanh nghiệp đưa ra trong quá trình thực hiện Thông tư 329/2016/TT-BTC đều được đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm là bà Phạm Thu Phương – Phó Cục Trưởng và bà Nguyễn Hồng Chi – Phó trưởng phòng Quản lý, Giám sát bảo hiểm Phi nhân thọ giải thích thỏa đáng.

Phương Dung