Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Vòng quanh Thị trường
Hội thảo về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính


Ngày 6/9/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp đề xuất xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính. Chủ trì hội thảo: Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế VCCI và Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Cục trưởng Cục Tin học thống kê, Bộ Tài chính.


Các đại biểu đưa ra nhận định chung là Việt Nam đang có nhu cầu lớn với công nghệ thông tin, nguồn nhân tài dồi dào  có đủ tiềm năng để bắt kịp với xu thế chung trên thế giới, tuy nhiên các chính sách của Việt Nam về công nghệ thông tin còn chưa cao. Các đại diện đến từ Hiệp hội và các doanh nghiệp cũng nêu lên một số bất cập như: giao dịch bằng phương thức điện tử nhưng vẫn mang tư duy giấy tờ, cán bộ hành chính yêu cầu thêm thủ tục, cần quy định rõ ràng, thuận tiện hơn về thủ tục đăng ký chữ ký điện tử, chữ ký số, một số nhà cung cấp dịch vụ vẫn còn những lỗi nhỏ phải khắc phục…

Nhìn chung, các đại biểu cũng hết sức hoan nghênh cơ quan quản lý nhà nước đã cầu thị, mở rộng và hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, sau khi có Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP thì Bộ Tài chính dự kiến cũng sẽ tiếp tục ban hành Thông tư hướng dẫn để có thể quy định cụ thể, chi tiết hơn đối với một số lĩnh vực đặc thù.

Hoàng Duy