Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tiêu điểm tháng
Công việc trọng tâm những tháng cuối năm 2017
Tiếp theo Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Phi nhân thọ và Nhân thọ (các ngày 27,28/7/2017) và Hội nghị hội viên liên kết (ngày 11/8/2017), ngày 29/8/2017, Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) đã tổ chức họp kỳ 2 năm 2017, đánh giá hoạt động của HHBHVN 6 tháng đầu năm và thảo luận các đề xuất kiến nghị của các DNBH và các hội viên liên kết, thống nhất các nội dung công việc trọng tâm trong những tháng cuối năm 2017.

Chương trình công tác những tháng cuối năm 2017 đã được Ban Chấp hành thông qua có một số nội dung trọng tâm sau:

Về công tác đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp quy:

HHBHVN đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 98/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Dự thảo Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp; Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP; Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính; Phối hợp lấy ý kiến các DNBH trong việc tổng kết thực hiện Luật kinh doanh bảo hiểm.

Về công tác tuyên truyền:

Ngoài các công tác tuyên truyền thường xuyên qua Website, Bản tin Bảo hiểm và Đời sống, hỗ trợ các DNBH tuyên truyền thông qua các sự kiện do DNBH tổ chức, xuất bản Bản tin số liệu thị trường 6 tháng và 9 tháng năm 2017, HHBHVN sẽ tiếp tục triển khai chương trình tuyên truyền bảo hiểm nhân thọ năm thứ hai; Phối hợp với Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm và Cục Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy tuyên truyền về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; thực hiện công tác tuyên truyền về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Về công tác phản ánh khó khăn vướng mắc và kiến nghị giải pháp:

Trong quá trình đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp quy, HHBHVN đã đề xuất các kiến nghị (như kiến nghị không khống chế trần chi phí đối với chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động như trong dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định về thuế, kiến nghị có văn bản hướng dẫn về giao dịch điện tử trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm…) – Cơ quan Thường trực HHBHVN tiếp tục làm việc với các cơ quan hữu quan về các nội dung kiến nghị. Ngoài ra, HHBHVN kiến nghị việc sửa đổi bổ sung những quy định hiện hành nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện việc chia sẻ thông tin nhằm mục đích phòng chống trục lợi bảo hiểm; Kiến nghị đại lý bảo hiểm đã được cấp chứng chỉ của 1 DNBH khác khi thay đổi làm đại lý cho một DNBH mới chỉ cần thi phần sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp mới; Tổng hợp các vướng mắc của các doanh nghiệp khi thực hiện Thông tư 329/2016/TT-BTC để kiến nghị với Bộ Tài chính giải quyết, tháo gỡ.

Về công tác tập huấn, đào tạo, hội thảo:

HHBHVN phối hợp với Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm tổ chức hội thảo phối hợp chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Bảo hiểm Xã hội và bảo hiểm thương mại; Tập huấn Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Phối hợp với Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm và Cục Cảnh sát giao thông tổ chức tập huấn về triển khai kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông của Cục Cảnh sát giao thông với cơ sở dữ liệu HHBHVN. Ngoài ra, HHBHVN sẽ tổ chức Khoá đào tạo giám định viên bảo hiểm xe cơ giới; Tổ chức tập huấn cho các DNBH về phòng chống rửa tiền để các doanh nghiệp có thể hiểu cặn kẽ, đầy đủ về cách thức phòng chống rửa tiền cũng như cách thức báo cáo; Làm việc với với Toà án Nhân dân Tối cao về việc phối hợp tổ chức hội thảo tuyên truyền về các kiến thức liên quan đến bảo hiểm cho các cán bộ toà án địa phương…

Về công tác hợp tác, tự quản:

HHBHVN rà soát, sửa đổi Quy chế quản lý đại lý và sử dụng thông tin được chia sẻ trên hệ thống AVICAD cũng như tiến hành công tác sửa đổi hệ thống quản lý đại lý AVICAD; Xây dựng Quy chế làm việc cụ thể của Ban Pháp lý trong bảo hiểm nhân thọ, trong đó có nhiệm vụ phòng chống trục lợi bảo hiểm; Thành lập nhóm nghiên cứu tổng hợp các vụ kiện điển hình trong bảo hiểm nhân thọ, nhất là các vụ kiện có yếu tố trục lợi bảo hiểm để đề xuất với Tòa án Nhân dân Tối cao đưa thành án lệ; Hỗ trợ 07 nhóm làm việc bảo hiểm nhân thọ được Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm đề ra tại Hội nghị ngành ngày 31/3/2017; Xây dựng khung quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới mẫu để các DNBH tham khảo và đăng ký với Bộ Tài chính; Xây dựng phương án kho dữ liệu giá xe đưa lên trang web của HHBHVN cho các doanh nghiệp tham khảo; Thực hiện kế hoạch kết nối cơ sở dữ liệu xe cơ giới của HHBHVN với cơ sở dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông; Xây dựng Phần Phụ lục 1 – Định nghĩa các thuật ngữ trong bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn để các DNBH áp dụng; Xây dựng mẫu hợp đồng bảo hiểm xây dựng – lắp đặt đáp ứng các nội dung quy định trong Thông tư hướng dẫn Nghị định 119, đồng thời đáp ứng các yêu cầu, điều khoản trong các hợp đồng tái bảo hiểm của các DNBH; Tổ chức việc dịch Nghị định 119 và Thông tư 329 hướng dẫn Nghị định 119 sang tiếng Anh để các DNBH tham khảo, sử dụng; Tổ chức biên dịch, hiệu đính bộ Điều khoản hàng hoá, tàu biển năm 2009; Thống nhất ban hành khuyến cáo chung về phí sàn thân tàu biển (để các DNBH hội viên có cơ sở tham khảo khi hướng dẫn quản lý nghiệp vụ bảo hiểm tàu); Nghiên cứu xây dựng khung quy tắc, điều khoản, điều kiện, biểu phí thống nhất trên toàn thị trường để các DNBH tham khảo áp dụng cho một số sản phẩm bảo hiểm đã được pháp luật quy định cho các đối tượng phải mua bảo hiểm...

Về công tác đối ngoại/quan hệ quốc tế:

HHBHVN cử đoàn tham dự Hội nghị Hội đồng Bảo hiểm ASEAN (AIC) lần thứ 43 tổ chức tại Lào; Hỗ trợ AIC các công tác tổ chức khóa đào tạo AYIM tại Hà Nội; Cử cán bộ tham dự Hội thảo nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trung tâm Phát triển Văn hoá Bảo hiểm Nhân thọ Đông Phương (OLICD) của Nhật Bản và duy trì quan hệ đối ngoại với các Hiệp hội Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ Nhật Bản, Hàn Quốc…

Về công tác tổ chức các sự kiện của HHBHVN:

HHBHVN sẽ tổ chức Giải tennis giao hữu, Giải golf giao hữu giữa các DNBH hướng tới chào mừng Ngày Thị trường Bảo hiểm Việt Nam và Ngày thành lập HHBHVN, Lễ kỷ niệm Ngày Thị trường Bảo hiểm Việt Nam (tháng 12/2017)./.

Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký 

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam