Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tuyên truyền, giáo dục về ATGT và Bảo hiểm BB TNDS chủ XCG
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phối hợp tuyên truyền về chế độ Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới


Ngày 23/05/2011, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định về chế độ Bảo hiểm Bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.


Nội dung của kế hoạch Hai bên phối hợp tuyên truyền BH BBNDS chủ xe cơ giới, ND103,TT126 và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với Đài tiếng nói Việt Nam (VOV giao thông), Đài truyền hình Việt Nam (VTV1), Truyền hình "Vì An Ninh tổ quốc",  Đài truyền hình Hải Dương, Hưng Yên .

Đây là hoạt động nhằm phổ biến, giáo dục tuyên truyền  nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; chế độ Bảo hiểm BBTNDs chủ xe cơ giới có tính hệ thống, dài hạn, thường xuyên và mang tính chuyên môn cao.

Hoàng Yên