Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Diễn đàn pháp luật

 
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 13/9/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định về Bảo hiểm nông nghiệp. Để dự thảo sát với thực tiễn sản xuất nông nghiệp của người dân, khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia bảo hiểm, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, an sinh xã hội đồng thời sát với thực tế triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính đã tiến hành lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) và các đơn vị liên quan.
Tại kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đồng thời tạo sự bình đẳng trong kinh doanh cho các doanh nghiệp
Các văn bản pháp quy chuyên ngành bảo hiểm đã không ngừng tạo sự thông thoáng cho hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP. Theo ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký phụ trách Cơ quan thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), nghị định này là “một sự rút gọn đáng kể” cho môi trường pháp lý trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Đối với hợp đồng bảo hiểm, khai báo liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm của người được bảo hiểm trong Luật kinh doanh bảo hiểm Việt nam được quy định cụ thể...
Dự thảo Luật về Hội đang được thảo luận sôi nổi tại Quốc hội. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là dự thảo quy định các Hội không được liên kết, không nhận tài trợ nước ngoài.
Ngày 04/11/2016, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương đã tổ chức “Hội thảo đánh giá tình hình thực thi Luật cạnh tranh Việt Nam và định hướng hoàn thiện”. Hội thảo đã nghe báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Luật cạnh tranh trong hơn 10 năm qua, nhìn nhận những tồn tại có trong Luật và những kiến nghị sửa đổi. 
Ngày 27/10/2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp cùng với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn "Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP về đầu tư - Kết quả rà soát và đề xuất hoàn thiện pháp luật từ góc độ lợi ích doanh nghiệp".
Cục quản lý, Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73 đối với khối các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (ngày 13/10 tại Hà Nội), khối các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (ngày 17/10 tại TP. Hồ Chí Minh). Chủ trì hội thảo - Lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm hoan nghênh sự tham gia đóng góp tích cực của các doanh nghiệp bảo hiểm. 
Chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa, chung cư, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí và phục vụ công cộng khác trong nhà có diện tích từ 200 m2 trở lên… bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ.
1
2
3
4
5
6
7
8
>>