Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Văn bản của HHBHVN

 
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhận được công văn của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ phản ánh những khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế trong trường hợp người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động. Hiệp hội đã tổng hợp và có công văn số 098/HHBH/2012 ngày 18/7/2012 kiến nghị với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, nội dung kiến nghị như sau:
Ngày 22/7/2011 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Nâng cao chất lượng bảo hiểm xe cơ giới hướng tới một thị trường cạnh tranh lành mạnh, tăng trưởng và hiệu quả” tại TP Hồ Chí Minh (thay thế cho kỳ họp Ban nghiệp vụ bán chuyên trách lần 2).
Ngày 21/7/2011 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức “Hội thảo nâng cao chất lượng Bảo hiểm Cháy và Tài sản – Kỹ thuật hướng tới một thị trường cạnh tranh lành mạnh, tăng trưởng và hiệu quả” tại TP Hồ Chí Minh (thay cho kỳ họp Ban nghiệp vụ bán chuyên trách lần 2).
Hội nghị BCH định kỳ lần III nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức ngày 12/8/2011
Sau một thời gian biên soạn, sửa đổi bổ sung, xin ý kiến các doanh nghiệp bảo hiểm, ban nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật đã hoàn chỉnh Mẫu đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, Mẫu đơn bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt (trên cơ sở mẫu đơn của MunichRe đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới). Hiệp hội đã có công văn số 161/HHBH/2009 ngày 25/8/2009 xin ý kiến của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm về mẫu đơn trên. Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã có công văn số 59/QLBH-PNT ngày 22/9/2009 trả lời văn bản trên. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng các Mẫu đơn bảo hiểm trên của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam