Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tiêu điểm tháng

Ngày 20/9/2018, tại Hà Nội, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018 với chủ đề “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam” được Bộ Tài chính tổ chức đã thành công tốt đẹp. 
 
Ngày 20/9/2018, tại Hà Nội, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018 với chủ đề “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam” được Bộ Tài chính tổ chức đã thành công tốt đẹp. 
Từ ngày 19 - 20/7/2018, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lần thứ 16 và nhân thọ lần thứ 25. 
Luật kinh doanh bảo hiểm (KDBH) được ban hành ngày 09/12/2000, được sửa đổi bổ sung vào năm 2010. Luật KDBH đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam những năm qua, tạo nền tảng, cơ sở pháp lý rõ ràng cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, với những quy định tương đối phù hợp với các cam kết quốc tế khi hội nhập thế giới của Việt Nam. Tính từ thời điểm ban hành luật năm 2000 đến nay, quy mô thị trường về doanh thu phí bảo hiểm tăng xấp xỉ 40 lần; về tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) tăng xấp xỉ 60 lần; số lượng DNBH tăng từ 15 lên 63 DNBH và 1chi nhánh phi nhân thọ nước ngoài.
Với các chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước đã tạo nhiều cơ hội để thúc đẩy sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên cùng với những cơ hội, trong quá trình phát triển các doanh nghiệp cũng gặp phải những rủi ro và phát sinh tranh chấp liên quan đến Hợp đồng kinh tế, thương mại là điều không thể tránh khỏi.Bùi Gia AnhTổng Thư ký HHBHVN
Trong tháng 5, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Hiệp hội) sẽ phát hành Số liệu thị trường bảo hiểm năm 2017, trên cơ sở tổng hợp báo cáo số liệu chính thức đã được kiểm toán của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) hội viên gửi về Hiệp hội.
1
2
3
4
5
6
7
>>