Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Văn bản pháp quy khác

 
Ngày 31/8/2016, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1859/QĐ-BTC về việc công bố danh mục văn bản pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Nhiều quy định về cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho DN được quy định tại NQ 35
Ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, sau đây là phần tóm tắt nội dung Nghị quyết.
Ngày 07/01/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị quyết số 01/NQ-CP, dưới đây là tóm tắt một số nội dung của Nghị quyết có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có bổ sung dịch vụ bảo hiểm nhân thọ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
1
2
3
4
5
>>