Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Thông tư

 
Thông tư liên tịch số 84/2014/TTLT-BTC-NHNNVN giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành ngày 02/7/2014, có hiệu lực từ ngày 01/9/2014, dưới đây là một số nội dung chính của Thông tư liên tịch:
1
2
3
4
5
6
>>