Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Luật

 
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và sẽ thay thế Bộ luật hình sự cũ
Tại kỳ họp Quốc hội lần thứ VIII ngày 24/11/2010, Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đã được Quốc hội thông qua. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu những điểm mới của Luật Kinh doanh bảo hiểm, những quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2011
1
2
>>