Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và sẽ thay thế Bộ luật hình sự cũ
Tại kỳ họp Quốc hội lần thứ VIII ngày 24/11/2010, Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đã được Quốc hội thông qua. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu những điểm mới của Luật Kinh doanh bảo hiểm, những quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2011
Ngày 31/8/2016, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1859/QĐ-BTC về việc công bố danh mục văn bản pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, sau đây là phần tóm tắt nội dung Nghị quyết.
Ngày 07/01/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị quyết số 01/NQ-CP, dưới đây là tóm tắt một số nội dung của Nghị quyết có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có bổ sung dịch vụ bảo hiểm nhân thọ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhận được công văn của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ phản ánh những khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế trong trường hợp người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động. Hiệp hội đã tổng hợp và có công văn số 098/HHBH/2012 ngày 18/7/2012 kiến nghị với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, nội dung kiến nghị như sau:
Ngày 22/7/2011 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Nâng cao chất lượng bảo hiểm xe cơ giới hướng tới một thị trường cạnh tranh lành mạnh, tăng trưởng và hiệu quả” tại TP Hồ Chí Minh (thay thế cho kỳ họp Ban nghiệp vụ bán chuyên trách lần 2).
Ngày 21/7/2011 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức “Hội thảo nâng cao chất lượng Bảo hiểm Cháy và Tài sản – Kỹ thuật hướng tới một thị trường cạnh tranh lành mạnh, tăng trưởng và hiệu quả” tại TP Hồ Chí Minh (thay cho kỳ họp Ban nghiệp vụ bán chuyên trách lần 2).
Hội nghị BCH định kỳ lần III nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức ngày 12/8/2011
Sau một thời gian biên soạn, sửa đổi bổ sung, xin ý kiến các doanh nghiệp bảo hiểm, ban nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật đã hoàn chỉnh Mẫu đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, Mẫu đơn bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt (trên cơ sở mẫu đơn của MunichRe đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới). Hiệp hội đã có công văn số 161/HHBH/2009 ngày 25/8/2009 xin ý kiến của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm về mẫu đơn trên. Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã có công văn số 59/QLBH-PNT ngày 22/9/2009 trả lời văn bản trên. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng các Mẫu đơn bảo hiểm trên của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 13/9/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định về Bảo hiểm nông nghiệp. Để dự thảo sát với thực tiễn sản xuất nông nghiệp của người dân, khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia bảo hiểm, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, an sinh xã hội đồng thời sát với thực tế triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính đã tiến hành lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) và các đơn vị liên quan.
Tại kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đồng thời tạo sự bình đẳng trong kinh doanh cho các doanh nghiệp
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP. Theo ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký phụ trách Cơ quan thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), nghị định này là “một sự rút gọn đáng kể” cho môi trường pháp lý trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Đối với hợp đồng bảo hiểm, khai báo liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm của người được bảo hiểm trong Luật kinh doanh bảo hiểm Việt nam được quy định cụ thể...
Dự thảo Luật về Hội đang được thảo luận sôi nổi tại Quốc hội. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là dự thảo quy định các Hội không được liên kết, không nhận tài trợ nước ngoài.
Ngày 04/11/2016, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương đã tổ chức “Hội thảo đánh giá tình hình thực thi Luật cạnh tranh Việt Nam và định hướng hoàn thiện”. Hội thảo đã nghe báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Luật cạnh tranh trong hơn 10 năm qua, nhìn nhận những tồn tại có trong Luật và những kiến nghị sửa đổi. 
Ngày 27/10/2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp cùng với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn "Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP về đầu tư - Kết quả rà soát và đề xuất hoàn thiện pháp luật từ góc độ lợi ích doanh nghiệp".
Cục quản lý, Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73 đối với khối các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (ngày 13/10 tại Hà Nội), khối các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (ngày 17/10 tại TP. Hồ Chí Minh). Chủ trì hội thảo - Lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm hoan nghênh sự tham gia đóng góp tích cực của các doanh nghiệp bảo hiểm. 
Chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa, chung cư, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí và phục vụ công cộng khác trong nhà có diện tích từ 200 m2 trở lên… bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ.